Investeringsområder

Baggrund

Invest Nord er en familieejet investeringsfond, der investerer i gode og veldrevne jyske virksomheder.

Danmarks erhvervssegment er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder (SMV-segmentet), som har en begrænset adgang til investeringskapital. De kvalificerer sig ofte ved et markant udviklingspotentiale og efterspørger kvalificeret sparring og kapitaltilførsel udefra.

For Invest Nord er SMV-segmentet særligt interessant, da der blandt de små og mellemstore virksomheder generelt er en stor interesse for at indgå i kvalitative partnerskaber, der kan medvirke til at øge virksomhedens udvikling og værdi.

Invest Nord investerer i små og mellemstore virksomheder med en velfungerende organisation og et forretningsgrundlag, der præsenterer en forventet langsigtet eksistensberettigelse. Det er virksomheder, hvor der er muligheder for, at Invest Nord gennem tilførsel af risikovillig kapital, viden og ledelsesressourcer kan katalysere et markant og positivt niveauskifte i indtjeningen.

Vi tilbyder desuden adgang til et kvalificeret og professionelt netværk. Vores mål er at skabe positiv vækst til glæde for virksomheden og investorerne.

Strategi

Invest Nord bidrager til at skabe en markant vækst og deltager i et aktivt medejerskab. For os betyder et aktivt medejerskab, at vi, udover at tilføre kapital, indgår i et tæt og strategisk samarbejde med virksomhedens ledelse, medarbejdere og evt. øvrige medinvestorer. Invest Nord er altid repræsenteret i bestyrelsen.

Invest Nord styrker virksomhedernes forretningsudvikling ved at opstille kort- og langsigtede mål i strategiplaner og eksekvere på disse mål. Det er afgørende, at vi kan eksekvere og forløse udviklingspotentialet i samarbejde med ledelsen og medarbejderne, og at den aktuelle ledelse har evner og motivation til at drive udviklingen samt deler Invest Nords værdigrundlag.

Baseret på en god og fornuftig værdiansættelse tilrettelægges et godt kapitalgrundlag, ligesom der er mulighed for yderligere kapitaltilførsel via fondens netværk.

Investeringsfokus

Mange små og mellemstore virksomheder (SMV-segmentet) har i dag en begrænset adgang til investeringskapital, der skal generere en øget vækst og indtjening, ligesom et stigende antal virksomheder efterspørger kvalificeret sparring udefra.

Invest Nord investerer i vækstorienterede virksomheder fra forskellige brancher, hvor der er potentiale for at katalysere et positivt niveauskifte i omsætning og indtjening gennem tilførsel af viden og kapital. Vi er en aktiv investor, der ønsker at udvikle og vækste virksomheden sammen med ledelsen og de øvrige aktionærer.

Vi investerer i virksomheder med en etableret ledelse og organisation, og det er af afgørende betydning for os, at ledelsen investerer sammen med Invest Nord og derved understreget sin risikovillighed.

Virksomhederne er karakteriseret ved:

  • Et veletableret forretningsgrundlag
  • En velfungerende organisation
  • En identificeret vækstmulighed
  • Omsætningsinterval og en balancesum på ≤ 100 mio.
  • Fysisk beliggenhed i Danmark.

Generationsskifte

Et salg eller generationsskifte af din virksomhed er en af dine største beslutninger, og det er en klassisk anledning til at gentænke virksomhedens strategi og investeringer.

Den nuværende ejer (ejere) ønsker ofte virksomheden videreført af andre, og årsagen til salget hænger ofte sammen med en delvis tilbagetrækning fra et fuldtidsjob.

Invest Nord har indsigt og erfaring i både markedet, reglerne og de økonomiske aspekter. Vi repræsenterer samtidig et stort og stærkt netværk, hvor vi ofte lykkes med at finde en ny ejerkreds til virksomheden. Dette inkluderer også en ny direktør, hvis denne ikke allerede findes i virksomheden.

Ejerskab

Invest Nord tilfører langt mere end kapital. Vi er kendt for at være erfarne og aktive ejere, der udvikler virksomhederne på den mest optimale måde. Dermed fastsætter vi ikke umiddelbart en tidshorisont for ejerskabet. Sammen med virksomhedens ejere og bestyrelse udarbejder vi en langsigtet plan for virksomheden, der sikrer fremdrift og en sund vækst i virksomheden.

Risikovillig kapital

Invest Nord tilbyder et godt alternativt til at søge vækstkapital, når banken har sagt nej til yderligere finansiering. Vi træder ind som ekstern investor i virksomheden og tilfører ”engagerede og kloge” penge, hvilket betyder, at vores engagement bidrager til en væsentlig værdiskabelse i virksomheden.

Denne form for investering kræver, at ejeren (ejerne) afgiver en del af suveræniteten. Det betyder i praksis, at virksomheden får en professionel bestyrelse, der sammen med ledelsen tilrettelægger det nødvendige kapitalgrundlag og sammensætter de kompetencer, som væksten kræver.

Da investeringer i egenkapital har en højere risiko end eksempelvis lån, er forventningerne til afkastet for risikovillig kapital tilsvarende højere. Invest Nord forventer således, sammen med de øvrige aktionærer i virksomheden, et fornuftigt afkast af sin investering.

Overvejer du at sælge din virksomhed eller gennemføre et generationsskifte? Du er velkommen til at kontakte Invest Nord for et uformelt møde.

6 + 11 =