Invest Nord

Vi skaber positiv vækst til glæde for virksomheden og investorerne.

Vi arbejder konstruktivt og resultatorienteret. Det betyder, at vi kun indgår i samarbejder, som vi tror på har en fremtidshorisont.

Vi prioriterer ordentlighed, fordi vi ved, at tillid fra vores samarbejdspartnere er noget, vi skal gøre os fortjent til.

Investeringsområder

Vi investerer i små og mellemstore virksomheder, og vi har fokus rettet mod erhvervslivet i Danmark.

Om Invest Nord

Invest Nord er etableret i 2014. Ole Bæk står i spidsen for Invest Nord og har sikret Gazelleprisen til virksomheden Clean Care.

Cases

Vores mål er at skabe positiv vækst til glæde for virksomheden og investorerne. Vi præsenterer udvalgte cases.

Kontakt

Overvejer du at sælge din virksomhed eller gennemføre et generationsskifte? Kontakt Invest Nord for et uformelt møde.

Baggrund

Invest Nord er en familieejet investeringsfond, der investerer i vækstorienterede virksomheder inden for forskellige brancher. Vores investeringsfokus er rettet mod små og mellemstore virksomheder i Danmark, som har, eller har potentiale til et markant udviklingspotentiale.

Vi er anerkendt som en motiverende investor, der styrker virksomhedernes forretningsudvikling i samspil med virksomhedens ledelse, medarbejdere og øvrige aktionærer.

Investeringsfokus

Invest Nord investerer i vækstorienterede virksomheder fra forskellige brancher, hvor der er potentiale for at katalysere et positivt niveauskifte i omsætning og indtjening gennem tilførsel af viden og kapital. Vi er en aktiv investor, der ønsker at udvikle og vækste virksomheden.

Vi investerer i etablerede virksomheder, og det er af afgørende betydning for os, at ledelsen investerer sammen med Invest Nord og derved understreget sin risikovillighed.

Invest Nord Investeringscase

Invest Nord har solid erfaring med køb af virksomheder.

Intro - Investeringscase

Vores købsproces er grundig, og vi anvender konsekvent den samme systematiske fremgangsmåde, hver gang vi handler. Vi ved, at vores disciplinerede tilgang til købsprocessen er med til at sikre en god og effektiv proces.

Forberedelse og præsentation

Når vi indleder dialogen med en virksomhed og får præsenteret den aktuelle case samt teamet bag virksomheden, foretager vi grundig analyse af virksomheden. Analysen er baseret på virksomhedens forretningsmodel, økonomi, markedet, konkurrenterne og potentialet.

På baggrund af analysen vurderer vi udviklingspotentialet, og om vi kan forløse dette potentiale.

Investeringscase – evaluering

Det positive resultat fra analysen danner grundlag for en dybere evaluering af casen. Vi går dybere i økonomien, afdækker kompetencebehovet i virksomheden, vurderer markedsmuligheder og investeringsrisici. Vi afsøger om vores værdigrundlag matcher, og der er en fælles forståelse for det fremtidige forretningsscenarie.

Vi inddrager vores netværk og rådgivere, der gennemgår casen og som leverer yderligere analyser og markedsdata, der er med til at sikre vores beslutningsgrundlag. Herefter foretager vi en værdiansættelse af virksomheden.

Investeringscase – beskrivelse og investering

Efter en grundig analyse og vurdering af virksomheden indgår vi en forhandling med ledelsen, hvor vi enes om de væsentligste vilkår for købet. På dette tidspunkt sikrer vi, at der enighed om den overordnede strategi og det fremtidige ambitionsniveau for virksomhedens udvikling.

Dernæst gennemføres købet og der udfærdiges købsaftale og ejeraftale. For at sikre vores høje kvalitet i hele processen, bruger vi eksterne rådgivere i form af advokater og revisorer til at udarbejde dokumentationen.

Case: Jydsk Værktøj

Invest Nord har investeret og gennemført et generationsskifte i Aalborgvirksomheden Jydsk Værktøj A/S, med fokus på yderligere fremtidig vækst og udvikling.

Overvejer du at sælge din virksomhed eller gennemføre et generationsskifte? Du er velkommen til at kontakte Invest Nord for et uformelt møde.

13 + 2 =